Privacyverklaring

Privacyverklaring Afiya Aisa

Dit is de privacyverklaring van Afiya Aisa, gevestigd aan de Venenlaan 270, 1623 RP te Hoorn. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73148245.

Afiya Aisa hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij zullen uw persoonlijke informatie dan ook nooit delen met derde partijen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of dit wettelijk is bepaald.

U deelt allerlei persoonsgegevens en medische gegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening, gaan wij zeer zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw gegevens en met uw privacy.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door Afiya Aisa te laten uitvoeren.

In onderstaand overzicht kunt u eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u ermee akkoord dat wij gebruik maken van technisch noodzakelijke en functionele cookies. Uw toestemming is niet nodig omdat het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft.

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van deze “functionele” cookies echter altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Afiya Aisa te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Afiya Aisa op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en Afiya Aisa geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal Afiya Aisa uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Afiya Aisa hebben ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Afiya Aisa uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en als Afiya Aisa wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Beveiliging persoonsgegevens
Afiya Aisa treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens met ons wenst te delen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Afiya Aisa. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Afiya Aisa raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Afiya Aisa behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Afiya Aisa raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Afiya Aisa er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Afiya Aisa wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Afiya Aisa B.V.
Venenlaan 270
1623 RP Hoorn
info@afiya-aisa.nl
0229-756669 van 09.00 tot 17.00 uur
06-30630338 na 18.00 uur en in ’t weekend

Privacyverklaring downloaden

Zorgaanbod

Neem contact met ons op als u nog vragen heeft

Direct contact
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google